ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,23:01   อ่าน 28 ครั้ง