ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับเยาวชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองผักไห่ ณ หอประชุมและสนามกีฬา โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,13:34   อ่าน 50 ครั้ง