ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
การประชุมบุคลากรโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ. ผักไห่ให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันการพนันบอลโลกแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นำโดยพลอากาศเอกเฉลิมชัย ศรีสายหยุด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการผไท อุทุมสกุลรัตน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพัชรีพร ขาวประทุม คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผักไห่ “ส
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองผักไห่ ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมลดลง
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
การสร้างการรับรู้ การเข้าถึงและการปฏิบัติการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้กับนักเรียน นักศึกษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ครูเศรษฐพงษ์ พรมเดื่อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
5 มาตรการ 5s ความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
การเอาชีวิตรอดเหตุความรุนแรงหมู่ในสังคมที่เกิดจากการกระทำของคน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเพจของโรงเรียน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองผักไห่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำสะพานเข้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจและคำปรึกษาแก่บุคลากรถึงแนวทางการดำเนินงานระหว่าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ครั้งที่ 3/2565"
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
“ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูอรพินท์ สำราญใจ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” นำโดยผู้อำนวยการผไท อุทุมสกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการพัชรีพร ขาวประทุม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ณ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” นำโดยผู้อำนวยการผไท อุทุมสกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการพัชรีพร ขาวประทุม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ คุณครูอรพินท์ สำราญใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 35 นำโดยผู้อำนวยการธนาลัย ลิมปรัตนคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” จำนวน 30,000 บาท
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 65
การสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 65