รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)
27 หมู่ 7   ตำบลอมฤต  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์แฟกส์ 0-3539-1381
Email : sutthapramuk@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :