ติดต่อเรา
โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)
27 หมู่ 7   ตำบลอมฤต  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรสาร 0-3539-1381
Email : sutthapramuk@hotmail.com
Facebook : โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน