ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 3 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนากรณ์ ชุ่มบุญชู
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:57   อ่าน 849 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 3 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิวิมล พัวพันธุ์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:57   อ่าน 843 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 2 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุญญารัตน์ เฟื่องฟู
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:56   อ่าน 565 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 1 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศตพร บุญโกสุมภ์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:55   อ่าน 580 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 2 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอาริษา มีประเสริฐ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:54   อ่าน 584 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 2 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิวิมล พัวพันธุ์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:52   อ่าน 324 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 2 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศตพร บุญโกสุมภ์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:51   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 1 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนพร บูชาบุญ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:51   อ่าน 300 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 1 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภารดี บุรุษชาติ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:50   อ่าน 299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มีผลการทดสอบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.3 เป็นอับ 3 ของโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รายวิชา วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนากรณ์ ชุ่มบุญชู
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,10:50   อ่าน 308 ครั้ง