ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรวรรณ เสลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,14:56  อ่าน 836 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาภรณ์ แก้วโสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,14:53  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรีพร ขาวประทุม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,00:39  อ่าน 1800 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์ชาย อมะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,00:39  อ่าน 1599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและสำนักงานอำนวยการ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,00:38  อ่าน 1441 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสุนิสา ลิมปพนาทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,00:37  อ่าน 1516 ครั้ง
รายละเอียด..